Terug
Gepubliceerd op 11/12/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 04/12/2023 - 09:00

Algemeen aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Verplaatsen van 1 gehandicaptenparkeerplaats Van Dyckstraat t.h.v. huisnummer 23 naar huisnummer 22, 2550 Kontich - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Algemeen directeur

Het college besluit het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen te wijzigen - Goedkeuring om 1 parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van Van Dyckstraat huisnummer 23 te verplaatsen naar huisnummer 22, 2550 Kontich.

Feiten en context

Tijdens de verkeerscel van 06/11/2023 werd beslist om 1 parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van Van Dyckstraat huisnummer 23 te verplaatsen naar huisnummer 22, 2550 Kontich.

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 56

Juridische grond(en)
 • Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
 • Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017
 • De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968
 • Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Het koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
 • Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmeting en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
 • Latere wijzigingen van bovenstaande wette, decreten en besluiten
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Inspraak en advies
 • Politie HEKLA: Chloe Broes
 • Schepen van Mobiliteit: Willem Wevers
 • Technische Dienst
Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen besluit het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen te wijzigen.

Art. 2.

2.1 Het college geeft de goedkeuring voor de verplaatsing van 1 parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van Van Dyckstraat huisnummer 23 naar Van Dyckstraat huisnummer 22, 2550 Kontich.

2.2 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. het verwijderen van verkeersbord E9a met bijhorend pictogram en parkeervak t.h.v. Van Dyckstraat 23 en het aanbrengen van verkeersbord E9a met bijhorend pictogram en parkeervak t.h.v. Van Dyckstraat 22.