Terug
Gepubliceerd op 06/12/2021

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 06/12/2021 - 09:00

Algemeen aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Bochtstraat 60 - Parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Marleen Van den Eynde, Schepen

Het college besluit het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de provinciale en gemeentewegen te wijzigen.

Feiten en context

Op 12/11/2021 ontvingen we de vraag om een een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap te realiseren ter hoogte van Bochtstraat 60. De bewoners hebben geen garage of oprit aan hun woonst.

Graag hadden ze een parkeerplaats voorbehouden aan een persoon met handicap over hun woonplaats.

Politie heeft vastgesteld dat op ongeveer 30 meter van hun woning reeds een parkeerplaats voorzien is voor gehandicapten. Deze is gelegen op de Edegemsesteenweg. 

De politie geeft een neutraal advies over deze aanvraag. (i.v.m. het mogelijke nadeel dat een extra gehandicaptenparkeerplaats de parkeerdruk in deze straat nog verhoogt).

Intern hebben we dan met schepen van Mobiliteit besproken dat het voordeel opweegt t.o.v. mogelijke nadelen van buurtbewoners.

Juridische grond(en)
 • nieuw gemeentewet van 24 juni 1988
 • decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
 • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968
 • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Het koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
 • Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmeting en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Latere wijzigingen van bovenstaande wette, decreten en besluiten;
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Inspraak en advies
 • Politie HEKLA: Guy Konings
 • schepen van Mobiliteit: Willem Wevers
Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen besluit het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer de gemeentewegen te wijzigen.

Art. 2 : Stilstaan en parkeren

2.1 Ter hoogte van Bochtstraat 60 wordt het parkeren voorbehouden aan personen met een handicap.

2.2 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. verkeersbord E9a met bijhorend pictogram en parkeervak.