Terug College van Burgemeester en Schepenen

Mon 21/06/2021 - 09:00 Raadzaal

Besluit

Secretariaat

Personeel & organisatie

ICT

Financiële Dienst

Beleidsondersteuning

Openbare Werken

Duurzaamheid Milieu - Akteneming

Duurzaamheid Milieu - Beslissing

 • Lokaal bestuur Kontich neemt deel aan de campagne "Week van de Duurzame Gemeente", editie 2021, en legt hierbij de focus op de Planet doelstellingen.

  Tijdens de week van de duurzame gemeente zetten we verenigingen in de kijker die actie ondernomen om aan de Planet doelstellingen bij te dragen. In de week van zaterdag 18 september tot zaterdag 25 september worden de winnende verenigingen in de kijker gezet.

Mobiliteit

Vergunningen - Akteneming

Vergunningen - Beslissing

 • De percelen worden verdeel volgens het opmetingsplan van landmeter Conaerts dd 27/01/82021.

  lot 1 een perceel grond, gelegen Grote Steenweg, kadastraal bekend sectie C, nummer 4H en 5H(deel) voor een oppervlakte van 979 m²

  lot 2 een perceel met woning, gelegen Grote Steenweg 143, kadastraal bekend sectie C, nummer 5H(deel) voor een oppervlakte van 1414 m².

 • Akte wordt genomen van het beroep dat ingesteld tegen de beslissing van het CBS houdende weigering van de aanvraag tot het verbouwen van een hoevegebouw en 2 stallingen.

 • De aanvraag betreft de regularisatie van de ophoging van een tuin na het bouwen van een woning. De woning is hoger gebouwd ten opzichte van de straat. Voor de tuinaanleg wordt de tuin opgehoogd voor een geleidelijke overgang te hebben tussen de woning en de randen van het perceel.

  De ophoging werd gerealiseerd door een helling te maken vanaf de zijperceelsgrenzen en de achterste perceelsgrens tot aan het onderhoudspad rondom de woning. Langsheen de perceelsgrenzen werden afwateringsgrachten aangelegd. Hierdoor loopt het water afkomstig van het perceel van de bouwheer weg via de afwateringsgrachten. Er is ook een wadi aangelegd in de voortuin. Deze zorgt voor de opvang van het water dat nadien vertraagd in de bodem wordt afgevoerd.

  De gracht langsheen de achterperceelgrens is 60cm breed en heeft een diepte van 20cm.

  In huidige vergunningsaanvraag wordt daarom voorgesteld om de afwateringsgracht achterin de tuin in zijn huidige toestand (zie plannen bij onderhavige vergunningsaanvraag) te laten, maar wel de ophoging van de tuin sterk te reduceren. Er wordt voorgesteld om vanaf de achterste perceelsgrens, vanaf de hoogte van het naastgelegen terrein, op te hogen met een maximumhelling van 3% tot aan het onderhoudspad rondom de woning. Hierdoor zal er tussen de tuin en het onderhoudspas een kleine trap van +/- 13 cm ontstaan.

  Daarnaast omvat de aanvraag het plaatsen van een tuinberging met een oppervlakte van 24m² in de tuinzone. De tuinberging wordt ingeplant op 1m van de perceelgrenzen en heeft een hoogte van 3m.

  Tenslotte wordt het perceel afgesloten met een draadafsluiting met een hoogte van 2,40m.

 • De aanvraag betreft het slopen van bestaande bebouwing. Het bestaande bedrijfsgebouw op het perceel wordt gedeeltelijk gesloopt. De twee woningen vooraan worden eveneens afgebroken, alsook de bestaande garage vooraan het bedrijfsgebouw. De aanvraag omvat enkel de slopingswerken. De verdere ontwikkeling op het terrein wordt niet mee aangevraagd.

 • De aanvraag betreft de oprichting van een meergezinswoning bestaande uit drie woonentiteiten met elk één slaapkamer.De gevel uit de Schoolstraat staat op de rooilijn en ligt in lijn met de overige bebouwing in deze straat. Het gebouw heeft inpandige multifunctionele terrassen die fungeren als wintertuin. De inpandige terrassen op alle verdiepingen zijn georiënteerd op het zuiden en het westen, en met zicht op het gemeentepark. Overkragingen van 60cm op de verdiepingen 1 en 2 accentueren de leefkamers en de inpandige terrassen, de slaapkamers van het hoekvolume. De totale breedte van beide overkragingen bedraagt 6m + 3,3m = 9,30m.

 • De aanvraag betreft het bouwen van een open terras aan de achterzijde op de eerste verdieping, aansluitend aan de leefkamer. De draagstructuur van het terras wordt uitgevoerd in hout. De vloerconstructie van het terras wordt in houten planken uitgevoerd. De bouwdiepte die bereikt wordt bedraagt 13,95m.

Ruimtelijke Planning - Akteneming

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de B.D. inzake het dossier het bouwen van een woning Antwerpsesteenweg 104 - Grote Steenweg Rumst houdende 

  vergunning wordt verleend voor het bouwen van een woning onder volgende voorwaarden : 

  - De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie “Melden start der werken”.
  - De toerit dient ook ter hoogte van de rooilijn (op het inplantingsplan aangegeven als Rooilijn volgens plan C1433 Bestuur der Wegen) beperkt te worden tot een breedte van 3,5 m.

  Dit werd indicatief verduidelijkt op het aangepaste inplantingsplan welke zal toegevoegdworden bij het besluit van de deputatie.

 • Met toepassing van artikel 5.4.13 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 neemt het college van burgemeester en schepenen akte van de archeologienota met ID19046 , https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/19046 en onderwerp 'Vooronderzoek_Kontich_Kauwlei', ingediend op 8 juni 2021.

 • Met toepassing van artikel 5.4.13 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 neemt het college van burgemeester en schepenen akte van de archeologienota met ID19061, https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/19061 een onderwerp 'Vooronderzoek_Kontich_Meylweg 39A', ingediend op 9 juni 2021.

Wonen

Vrije Tijd

Technische Dienst