Terug College van Burgemeester en Schepenen

Mon 14/06/2021 - 09:00 Raadzaal

Besluit

Secretariaat

Personeel & organisatie

Patrimonium

Openbare Werken

Mobiliteit

Lokale Economie

Vergunningen - Akteneming

Vergunningen - Beslissing

Ruimtelijke Planning - Akteneming

Ruimtelijke Planning - Beslissing

  • Gunstig advies wordt verleend inzake de aanvraag ingediend om een afwijking te bekomen op de verplichting een beroep te doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van het plan en de controle op de werken, voor het slopen en herbouwen van een eigen woning, gelegen Kiezelweg 5.

Vrije Tijd

Basisonderwijs

Academie