Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Lokaal Bestuur Kontich

Op deze website kan je de agenda’s, toelichtingen, besluiten en notulen van het lokaal bestuur Kontich terugvinden.

Informatie van volgende bestuursorganen wordt gepubliceerd:

  • Gemeenteraad
  • College van burgemeester en schepenen
  • Raad voor maatschappelijk welzijn
  • Vast bureau
  • Burgemeesterbesluiten
  • Raad van bestuur autonoom gemeentebedrijf Kontich
  • Raadscommissie burger & welzijn
  • Raadscommissie omgeving
  • Raadscommissie ondersteuning
  • Raadscommissie samenleven & vrije tijd

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of de pagina voor het zoeken.

Audioverslagen

De openbare zittingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raadscommissies worden opgenomen. De audioverslagen zijn kort na de zitting raadpleegbaar via deze link.

Indien je het niet eens bent met een beslissing, kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Voor hulp of extra informatie kan je ons contacteren via secretariaat@kontich.be