Terug
Gepubliceerd op 01/06/2021

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 31/05/2021 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende zone 30 - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur
Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
  • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968
  • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
  • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
  • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
  • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
  • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009
  • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
  • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit

Artikel 1

In het gebied begrensd door
- Helenaveldstraat, ter hoogte van het kruispunt met Edegemsesteenweg
- Helenaveldstraat, ter hoogte van het kruispunt met Antwerpsesteenweg,
- Edegemsesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met Helenaveldstraat
- Altenastraat, ter hoogte van het kruispunt met Antwerpsesteenweg
- De Villermontstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Expressweg (N171)
- Antwerpsesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met Pluyseghemstraat
- Wipstraat, ter hoogte van het kruispunt met Antwerpsesteenweg,
- Molenstraat, ter hoogte van het kruispunt met Expressweg (N171)
- Bautersemstraat, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Ooststatiestraat, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Nachtegaalstraat, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- 's Herenlei, ter hoogte van het kruispunt met Duffelsesteenweg
- Rubensstraat, ter hoogte van het kruispunt met Drabstraat
- Keizershoek, ter hoogte van het kruispunt met Drabstraat
- Keizershoek, ter hoogte van het kruispunt met Kruisschanslei
- Mechelsesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met Kruisschanslei
geldt:
in het gebied begrensd door
- Bergstraat, ter hoogte van het kruispunt met Mechelsesteenweg
- Lijsterbolstraat, ter hoogte van het kruispunt met Duffelsesteenweg,
- Lijsterbolstraat, ter hoogte van het kruispunt met Mechelsesteenweg
- Blauwe Steenstraat, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
geldt:
in het gebied begrensd door
- Pierstraat ter hoogte van huisnummer 25
- Pierstraat, ter hoogte van het kruispunt met Expressweg (N171)
geldt:
in het gebied begrensd door
- Albertlei, ter hoogte van het kruispunt met Groeningenlei
- Elisabethstraat, ter hoogte van het kruispunt met Prins Boudewijnlaan (N173)
geldt:
in het gebied begrensd door
- Beukendreef, ter hoogte van het kruispunt met Vredestraat
- Beukendreef, ter hoogte van het kruispunt met Bautersemstraat
- Bautersemstraat, ter hoogte van het kruispunt met Beukendreef
- Bautersemstraat, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Beukendreef, ter hoogte van het kruispunt met Kleine Meylstraat
- Kleine Meylstraat, ter hoogte van het kruispunt met Beukendreef
- Kleine Meylstraat, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
geldt:
in het gebied begrensd door
- Meylweg, ter hoogte van het kruispunt met Eikenstraat
- Meylweg, ter hoogte van het kruispunt met Ooststatiestraat
- Bosveldlaan, ter hoogte van het kruispunt met Ooststatiestraat
- Stationsplein, ter hoogte van het kruispunt met Ooststatiestraat
- Liersebaan, ter hoogte van het kruispunt met Mortelstuk
- Hoge Akker, ter hoogte van het kruispunt met Kauwlei
- Kapelstraat, ter hoogte van het kruispunt met Kauwlei
- Ijzermaalberg, ter hoogte van het kruispunt met Pronkenbergstraat
- Scheihagenstraat, ter hoogte van het kruispunt met Pronkenbergstraat
- Scheihagenstraat, ter hoogte van het kruispunt met Josse Cleymansstraat
- Groene Wandeling, ter hoogte van het kruispunt met Duffelshoek
- Holle Weg, ter hoogte van het kruispunt met Duffelshoek
- Scheihagenstraat, ter hoogte van het kruispunt met Duffelshoek
- Vijverlaan, ter hoogte van het kruispunt met Duffelshoek
- Vitsenveld, ter hoogte van het kruispunt met Duffelshoek
geldt:
in het gebied begrensd door
- Galloromeinenlaan, ter hoogte van het kruispunt met Kauwlei
-Galloromeinenlaan, ter hoogte van het kruispunt met Ooststatiestraat
geldt:
in het gebied begrensd door
- Eertbrugge, ter hoogte van het kruispunt met Zilverbergstraat
- Wildemansstraat, ter hoogte van het kruispunt met Oude Spoorwegbedding
- Wildemansstraat, ter hoogte van het kruispunt met Mechelsesteenweg (N1)
- Beekboshoek, ter hoogte van huisnummer 50
- Ferdinand Maesstraat, ter hoogte van het kruispunt met Grote Steenweg (N1)
- Kerkelei, ter hoogte van het kruispunt met Grote Steenweg (N1)
- J.B. Francisstraat, ter hoogte van het kruispunt met Grote Steenweg (N1)
- J.B. Francisstraat, ter hoogte van het kruispunt met F. Maesstraat
- Ferdinand Maesstraat, ter hoogte van het kruispunt met P. De Vochtlaan
geldt:
  de zone 30 wordt afgebakend. Het begin van de zone 30 wordt aangeduid;
  ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F4a
- verkeersborden F4b

Art. 2.

Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:

Niet van toepassing.

Art. 3.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.