Terug
Gepubliceerd op 11/10/2021

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 11/10/2021 - 09:00

Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen & vast bureau - Goedkeuring

Aanwezig: Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Feiten en context

Artikel 54 van het decreet lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement aanneemt waarin het nadere regels vaststelt over zijn werking.

Momenteel heeft het college geen huishoudelijk reglement. Aangezien de huishoudelijke reglementen van de raden en het BCSD momenteel in aanpassing zijn, is dit een geschikt moment om een huishoudelijk reglement voor het college en vast bureau op te maken. Dit reglement dient niet goedgekeurd te worden door de raden.

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 54.

Juridische grond(en)

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Besluit

Enig artikel.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen & vast bureau goed, zoals integraal in bijlage toegevoegd.