Terug
Gepubliceerd op 11/04/2022

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 11/04/2022 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende voorrangsregeling in woonerf Leiaard - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Elke Eggerickx, Plaatsvervangend algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Dom, Algemeen directeur
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones) goed - Leiaard.

Feiten en context

Tijdens de verkeerscel 14 maart, met Politie, TD, dienst mobiliteit en schepen van Mobiliteit, werd geadviseerd om de voorrangsregeling aan het einde van het woonerf Leiaard ter hoogte van het T-punt met Drabstraat, te verduidelijken en aan te passen. Dit ook naar aanleiding van een bewonersmelding.

Gelet op de zeer beperkte zichtbaarheid, het kruisen van het voetpad en het verlaten van een woonerf ( waar de zachte weggebruiker ten allen tijde voorrang heeft) is het aangewezen te duiden dat je op een voorrangsweg komt.

Ook het woonerf wordt bij deze best opgenomen in het AAR.

Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
 • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
 • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
 • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Inspraak en advies

Verkeerscel met aanwezigheid van Politie, technische dienst, dienst mobiliteit en schepen van Mobiliteit.

Besluit

Artikel 1.

Op de Leiaard van het T-punt Leiaard met Drabstraat tot einde Leiaard wordt volgende maatregel ingevoerd:

Het (woon)erf wordt afgebakend. Het begin van het (woon)erf wordt aangeduid;
ook het einde van het (woon)erf wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden F12a
 • verkeersborden F12b

Art. 2.

Op de Leiaard ter hoogte van het kruispunt met de Drabstraat wordt volgende maatregel ingevoerd:

De bestuurders moeten voorrang verlenen.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B1 en bijkomend kunnen haaietanden worden aangebracht op het wegdek.