Terug
Gepubliceerd op 14/02/2022

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 14/02/2022 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende Infanterielaan - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Plaatsvervangend algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Abrams, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de Volderij goed met uitbreiding van de Enkelrichting lengte  tot het kruispunt Volderij 44 met 's Herenlei 21.

Feiten en context

Tijdens de verkeerscel van 15/09/2021 met aanwezigheid van Politie, TD, dienst mobiliteit en schepen van Mobilteit werd beslist 1 extra gehandicapten parkeerplaats aan te maken op vraag van een bewoner uit de Infanterielaan.

Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
  • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968
  • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
  • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
  • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
  • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
  • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009
  • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
  • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Inspraak en advies

Verkeerscel 17/01/2022 met aanwezigheid van Politie, TD, dienst mobiliteit en schepen van Mobiliteit.

Besluit

Artikel 1.

Op de Infanterielaan van nr 1 tot nr 48 geldt: het (woon)erf wordt afgebakend. Het begin van het (woon)erf wordt aangeduid; ook het einde van het (woon)erf wordt aangeduid. Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden F12a - verkeersborden F12b

Art. 2.

Op de Infanterielaan vanaf huisnummer 1 in de richting van huisnummer 48 geldt: verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A. In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A mogen in beide richtingen rijden. Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden C1 - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M3 - verkeersborden F19 - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M5

Art. 3.

Op de Infanterielaan ter hoogte van het kruispunt met de Lintsesteenweg geldt: de bestuurders moeten voorrang verlenen; fietsers rijden in de twee rijrichtingen op de dwarslopende openbare weg die men gaat oprijden. Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden B1 - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M9 Pagina 2 van 2.

Art. 4.

Op de Infanterielaan vanaf huisnummer 31 ( overkant van huisnummer 44 en 46 ) 2 gehandicaptenparkeerplaatsen in de richting van Lintsesteenweg geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden E9a - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId - de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Art. 5.

Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: Niet van toepassing.

Art. 6.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.