Terug
Gepubliceerd op 14/02/2022

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 14/02/2022 - 09:00

Algemeen aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap in de Infanterielaan

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Plaatsvervangend algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Abrams, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur

Het college geeft de goedkeuring voor de realisatie van 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap in de Infanterielaan.

Feiten en context

Na aanleiding van een aanvraag per mail van een bewoner in de Infanterielaan is dit besproken geweest in de Verkeerscel 17/01/2022.

Momenteel is er maar één gehandicaptenparkeerplaats in de Infanterielaan, nl. nr. 31.

Momenteel zijn er in de Infanterielaan 90 adressen van appartementen en huizen en zijn er ongeveer 52 staanplaatsen voor auto's beschikbaar op de openbare weg waarvan 1 invalideplaats. Er wordt dus gevraagd om enkele plaatsen voor invalideparkings bij te plaatsen zodat andere gebruikers met een invalidekaart er ook kunnen staan. Verkeerscel 17/01/2022 werd dit bekeken en positief geadviseerd. 1 extra gehandicapten parkeerplaats kan aangelegd worden voor de huidige gehandicapten parkeerplaats.

Juridische grond(en)
 • Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
 • Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017
 • De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968
 • Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Het koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
 • Het Ministrieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmeting en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
 • Latere wijzigingen van bovenstaande wette, decreten en besluiten
 • Het bestluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Inspraak en advies
 • Politie HEKLA: Chloe Broes
 • TD: Bart De Hert
 • Schepen van Mobiliteit: Willem Wevers
Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen besluit het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen te wijzigen.

Art. 2.

2.1 Het college geeft de goedkeuring voor de realisatie van 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap in de Infanterielaan.

2.2 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. verkeersbord E9a met bijhorend pictogram en parkeervak.