Terug
Gepubliceerd op 01/09/2021

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 30/08/2021 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende afbakening bebouwde kom - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur
Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
  • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
  • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
  • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
  • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Besluit

Artikel 1.

In het gebied begrensd door
- Pierstraat, ter hoogte van het kruispunt met Oever
- Pierstraat, ter hoogte van het kruispunt met Expressweg (N171)
geldt:
In het gebied begrensd door
- De Villermontstraat, ter hoogte van het kruispunt met Expressweg (N171)
- kruispunt Edegemsesteenweg en Helenaveldstraat
- Antwerpsesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Ooststatiestraat, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Nachtegaalstraat, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Duffelsesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Blauwesteenstraat, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Mechelsesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Asterlaan, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Hondstraat, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Hondstraat voor het kruispunt met Cornelis Marckxlaan
- Reepkenslei, net voor huisnummer 55
- Keizershoek, net voorbij kruispunt met Moorstraat
- Drabstraat, ter hoogte van het kruispunt met Expressweg (N171)
- Molenstraat, ter hoogte van het kruispunt met Expressweg (N171)
geldt:
In het gebied begrensd door
-Vredestraat, ter hoogte van het kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Dennenlaan, ter hoogte van het kruispunt met fietsostrade F1
- Meylweg, ter hoogte van het kruispunt met Eikenstraat
geldt:
In het gebied begrensd door
- Meylweg, ter hoogte van het kruispunt met Beeklaan
- Ooststatiestraat, ter hoogte van kruispunt met Koningin Astridlaan (N1)
- Mortelstuk ter hoogte van de spoorwegbrug
- Duffelshoek, ter hoogte van het kruispunt met Duffelsesteenweg
- Pronkenbergstraat, ter hoogte van Duffelsesteenweg
geldt:
In het gebied begrensd door
- Zilverbergstraat, ter hoogte van het kruispunt met Mechelsesteenweg (N1)
- Wildemansstraat, ter hoogte van huisnummer 73
- Wildemansstraat ter hoogte van kruispunt met Mechelsesteenweg (N1)
- Beekboshoek, ter hoogte van kruispunt met Groenenhoek
- Ferdinand Maesstraat, ter hoogte van huisnummer 166
- Jan Baptist Francisstraat, ter hoogte van het kruispunt met Mechelsesteenweg (N1)
- Kerkelei, ter hoogte van het kruispunt met Mechelsesteenweg (N1)
- Ferdinand Maesstraat, ter hoogte van het kruispunt met Mechelsesteenweg (N1)
geldt:
  de bebouwde kom wordt afgebakend. Het begin van de bebouwde kom wordt aangeduid;
  ook het einde van de bebouwde kom wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F1b
- verkeersborden F3b

Art. 2.

Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:

Niet van toepassing.

Art. 3.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.