Terug
Gepubliceerd op 20/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 20/03/2023 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende Groeningenlei - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de Groeningenlei goed.

Feiten en context

Aanleiding is de aanvraag van een elektrische laadpaal ter hoogte van Groeningenlei 59.

Bevoegdheid
 • Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van de verkeerstekens (15 mei 2008)
 • GR 17/06/2019. besluit houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
 • omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Besluit
Artikel  1.

In de Groeningenlei ter hoogte van huisnummer 45 is er een gehandicaptenparkeerplaats in de richting van de N173 en geldt:
  het parkeren is toegelaten;
  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Art.  2.

Ter hoogte van de Groeningenlei huisnummer 59 is het parkeren toegelaten voorbehouden voor het elektrisch laden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a

 • GVIId aanvulling van de verkeersborden voor parkeren voorbehouden voor elektrisch laden.

Art.  3.

Op de Groeningenlei ter hoogte van huisnummer 45 moeten de bestuurders voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden; de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1

 • WM76.2

Art.  4.

Op de Groeningenlei ter hoogte van huisnummer 34 moeten de bestuurders voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden; de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1

 • WM76.2

Art.  5.

Op het kruispunt Groeningelei met de N171 richting Kontich moeten de bestuurder de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden. Op het kruispunt moeten de bestuurders bovendien de of één van de richtingen volgen die aangewezen zijn op de rijstrook waarin zij zich bevinden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM77.1

Art.  6.

Op het kruispunt Groeningelei met de N173 richting Aartselaar moeten de bestuurder de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden. Op het kruispunt moeten de bestuurders bovendien de of één van de richtingen volgen die aangewezen zijn op de rijstrook waarin zij zich bevinden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM77.1

Art.  7.

Op het kruispunt Groeningenlei met de N173 richting Kontich moeten de bestuurder de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden. Op het kruispunt moeten de bestuurders bovendien de of één van de richtingen volgen die aangewezen zijn op de rijstrook waarin zij zich bevinden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM77.1

Art.  8.

Op het kruispunt Groeningenlei met de N173 richting Kontich moeten de bestuurders de lichten van de driekleurige verkeerslichten naleven; de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge de verkeerslichten wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • VL61.1

 • WM76.1

Art.  9.

Op het kruispunt Groeningelei met de N173 richting Aartselaar moeten de bestuurders de lichten van de driekleurige verkeerslichten naleven; de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge de verkeerslichten wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • VL61.1

 • WM76.1

Art.  10.

Ter hoogte van de Groeningenlei 27 naar de bypas N173 {locatie} is het verboden rijrichting voor iedere bestuurder. Het verbod is niet van toepassing op het geheel van de openbare weg.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C1

Art.  11.

Ter hoogte van Groeningenlei 23 naar de bypas N173 is het verboden rijrichting voor iedere bestuurder. Het verbod is niet van toepassing op het geheel van de openbare weg.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C1

Art.  12.

Ter hoogte van Groeningenlei 23 richting N171 is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  13.

Ter hoogte van Groeningenlei 29 richting Aartselaar is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  14.

Ter hoogte van Groeningenlei 4 richting N173 is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  15.

Ter hoogte van de Groeningenlei 1 moeten de bestuurders voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden; de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1

 • WM76.2

Art.  16.

In de Groeningenlei ter hoogte van het kruispunt met N171 tot het kruispunt met de N173 moeten fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A het enkelrichting fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd; het fietspad moet worden gevolgd door bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D7

 • M6

Art.  17.

In de Groeningenlei ter hoogte van het kruispunt met N173 tot het kruispunt met de N171 moeten fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A het enkelrichting fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd; het fietspad moet worden gevolgd door bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D7

 • M6

Art.  18.

In de Groeningenlei ter hoogte van huisnummer 27 tot het kruispunt met de Albertlei moeten fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A het dubbelrichting fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd; het fietspad moet worden gevolgd door bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D7

 • M6

Art.  19.

Ter hoogte van het kruispunt Groeningenlei met de Albertlei moeten de bestuurders voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden; fietsers rijden in de twee rijrichtingen op de dwarslopende openbare weg die men gaat oprijden. Op de Groeningenlei hebben de bestuurders voorrang.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1

 • M9

 • 2 x B15

Art.  20.

Ter hoogte van Groeningenlei 34 richting N171 is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  21.

Ter hoogte van Groeningenlei 36A richting Aartselaar is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  22.

Ter hoogte van het kruispunt Groeningenlei 115 richting Aartselaar moeten fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A het dubbelrichting fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd; het fietspad moet worden gevolgd door bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D7

 • M6

Art.  23.

Ter hoogte van Groeningenlei 115 richting Aartselaar is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  24.

Ter hoogte van Groeningenlei 36A richting Kontich is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  25.

Ter hoogte van het kruispunt Groeningenlei 115 moeten de bestuurders voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1

Art.  26.

Ter hoogte van Groeningenlei huisnummer 84 richting Aartselaar is het verboden voor bestuurders een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C35

Art.  27.

Ter hoogte van Groeningenlei huisnummer 84 richting Aartselaar is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  28

Ter hoogte van Groeningenlei huisnummer 98 richting Aartselaar is het verboden voor bestuurders een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C35

Art.  29.

Ter hoogte van Groeningenlei huisnummer 98 richting Aartselaar is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  30.

Ter hoogte van Groeningenlei huisnummer 143 richting Kontich is het verboden voor bestuurders een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C35

Art.  31.

Ter hoogte van Groeningenlei huisnummer 143 richting Kontich is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  32.

Ter hoogte van Groeningenlei 112 hebben de bestuurders richting Aartselaar voorrang.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B15

Art.  33.

Ter hoogte van Groeningenlei huisnummer 155 richting Kontich is het verboden voor bestuurders een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C35

Art.  34.

Ter hoogte van Groeningenlei huisnummer 155 richting Kontich is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  35.

Ter hoogte van Groeningenlei huisnummer 120 richting Aartselaar is het verboden voor bestuurders een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C35

Art.  36.

er hoogte van Groeningenlei huisnummer 120 richting Aartselaar is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  37.

Ter hoogte van het kruispunt Groeningenlei met Kontichhof richting Kontich is het verboden voor bestuurders een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C35

Art.  38.

Ter hoogte van het kruispunt Groeningenlei met Kontichhof richting Kontich is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  39.

Ter hoogte van de Groeningenlei huisnummer 120 hebben de bestuurders richting Kontich voorrang.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B15

Art.  40.

Ter hoogte van de Groeningenlei huisnummers 155 en 25 moeten fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A het dubbelrichting fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd; het fietspad moet worden gevolgd door bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • 2 x D7

 • 2 x M6

Art.  41.

Ter hoogte van het kruispunt Groeningenlei met Kontichhof richting Kontich moeten fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A het dubbelrichting fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd; het fietspad moet worden gevolgd door bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D7

 • M6

Art.  42.

Ter hoogte van Groeningenlei huisnummer 159 hebben de bestuurders richting Kontich voorrang.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B15f

Art.  43.

Aan het kruispunt Groeningenlei met de Doornstraat moeten de bestuurders de lichten van de driekleurige verkeerslichten naleven; de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge de stopstreep wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • VL61.1

 • WM76.1

Art.  44.

Ter hoogte van de Groeningenlei huisnummer 163 richting Aartselaar is het verboden voor bestuurders een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C35

Art.  45.

Ter hoogte van de Groeningenlei huisnummer 163 richting Kontich is het verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  46.

Ter hoogte van het kruispunt Groeningenlei met de Doornstraat moeten fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A richting Kontich en Aartselaar het dubbelrichting fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd; het fietspad moet worden gevolgd door bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D7

 • M6

Art.  47.

Ter hoogte van de gemeentegrens op de Groeningenlei richting Kontich het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art.  48.

Ter hoogte van Groeningenlei 1 moeten voetgangers de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM76.3

Art.  49.

Ter hoogte van Groeningenlei 4 voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM76.3

Art.  50.

Ter hoogte van Groeningenlei 27 moeten voetgangers de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM76.3

Art.  51.

Ter hoogte van Groeningenlei 58 moeten voetgangers de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM76.3

Art. 52.

In de Groeningenlei vanaf huisnummer 101 tot aan de gemeentegrens is het iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM72.2

Art.  53.

In de Groeningenlei vanaf huisnummer 27 tot 101 is het iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM72.3

Art.  54.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.