Terug
Gepubliceerd op 01/10/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 20/09/2021 - 20:00

Aanpassing schoolreglement A-HA! School 2021-2022 - Goedkeuring

Aanwezig: Peter Lambrechts, Voorzitter
Bart Seldeslachts, Burgemeester
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Nele Van der Spiegel, Raadsleden
Luc Dom, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Marjan De Nayer, Raadslid
Afwezig: Eric Van den Eynde, Raadslid
Feiten en context

Op voordracht van OVSG dienen er talrijke relevante wijzigingen doorgevoerd te worden in het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool AHA!.

Het directieteam van A-HA! school integreerde alle nieuwe artikelen en correcties in het schoolreglement. Het bevat eveneens verwijzingen naar wetgeving waaraan men refereert.

A-HA! School streeft naar een eigentijds en helder schoolreglement, met respect voor de wetgeving, de signatuur van de school en de gemeente Kontich.

De geel gemarkeerde tekstgedeelten (in het reglement in bijlage) zijn de wettelijke aanpassingen conform de versie van OVSG:

Volgende elementen zijn onderwerp van aanvulling of wijziging:

 • een jaar vroeger starten in het lager onderwijs als 5-jarige.
 • de minder scherpe maximumfactuur wordt vastgelegd op maximaal 450 euro
 • bepalingen omtrent het ICT-materiaal dat ter beschikking wordt gesteld door de school
 • de principes van de CLB leerlingenbegeleiding
 • de lijst van infectieziektes waarvoor de schooldirecteur contact opneemt met het CLB
 • Het multidisciplinair leerlingendossier aangelegd door het CLB
Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40, §3;

Juridische Grond(en)
 • Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 31,34, 37, 27bis, en 53;
 • De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
 • De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
 • De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs;
 • De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende tijdelijk onderwijs aan huis, permanent onderwijs aan huis en vrijstelling van leerplicht  in het basisonderwijs
Argumentatie

A-HA! School streeft naar een eigentijds en helder schoolreglement, met respect voor de wetgeving, de signatuur van de school en de gemeente Kontich.

Inspraak en advies

Het positieve advies van de schoolraad, d.d. 24 juni 2021.

Financiële weerslag - BBC

Geen

Publieke stemming
Aanwezig: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Nele Van der Spiegel, Luc Dom
Voorstanders: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Nele Van der Spiegel
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Enig artikel.

De gemeenteraad keurt het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool A-HA! goed.