Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 27/02/2023 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende Hoge Akker - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de Hoge Akker goed.

Feiten en context

Aanleiding is de aanvraag van een elektrische laadpaal ter hoogte van Hoge Akker 72. Hoge Akker valt in het het aanvullend Reglement betreffende Zone 30 dd. 21/05/2021 CBS.

Bevoegdheid
 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van de verkeerstekens (15 mei 2008)
 • GR 17/06/2019. besluit houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

Besluit

Artikel 1.

Op de Hoge Akker ter hoogte van het kruispunt Hoge Akker met Liersebaan geldt de zone 30. Het begin en het einde van de zone 30 wordt aangeduid;

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F4a
 • F4b 

Art. 2.

Op de Hoge Akker ter hoogte van het kruispunt Hoge Akker met Liersebaan geldt de zone verboden 3,5t. Het begin en het einde van de zone verboden 3,5t wordt aangeduid;

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • ZC21T
 • ZC21T/ 
Art. 3.

Op het kruispunt Hoge Akker met de Liersebaan moeten de bestuurders voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden; het tracé van de weg waarop de bestuurders aan het volgend kruispunt voorrang hebben, wordt aangeduid; de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1
 • GVIII
 • WM76.2
Art. 4.

In de Hoge Akker vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 22 het parkeren is verboden; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid; het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E1
 • GXa
 • GXb
Art. 5.

In de Hoge Akker huisnummer 23A wordt de schoolomgeving afgebakend. Het begin van de schoolomgeving wordt aangeduid; de toegang tot de school ligt in de zone; ook het einde van de schoolomgeving wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • A23
Art. 6.

In de Hoge Akker vanaf huisnummer 15 tot en met huisnummer 65 het parkeren is verboden; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid; het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E1
 • GXa
 • GXb

Art. 7.

Ter hoogte van Hoge Akker huisnummer 72 is het parkeren toegelaten voorbehouden voor het elektrisch laden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a
 • GVIId aanvulling van de verkeersborden voor parkeren voorbehouden voor elektrisch laden.