Terug
Gepubliceerd op 11/03/2024

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 11/03/2024 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende Beeklaan - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Wim Claes, Willem Wevers, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Marleen Van den Eynde, Sophie Baeckelmans, Schepenen

Het college besluit het aanvullend reglement met betrekking tot de Beeklaan goed te keuren.

Feiten en context

Het aanvullend reglement bevat alle maatregelen met verordenend karakter voor Beeklaan.

Beeklaan maakt deel uit van een ruimere zone bebouwde kom die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de bebouwde kom dd. 30/08/2021.

Beeklaan maakt deel uit van een ruimere zone 30 die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de zone 30 dd. 31/05/2021.

Beeklaan maakt deel uit van een ruimere zone 3.5t die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de zone 3.5t dd. 19/02/2024.

Beeklaan tussen huisnummers maakt deel uit van een ruimere blauwe zone die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de blauwe zone dd. 14/06/2021.

Bevoegdheid
 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 56
 • Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2019, houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • Nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • Wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • Code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

Specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties):

 • Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Inspraak en advies
 • Willem Wevers: schepen van mobiliteit
 • Steven Verdren: dienst mobiliteit
Besluit
Enig artikel.

Op de Beeklaan ter hoogte van 3, 11, 15, 19, 25, 27, 37 geldt: de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs links of rechts voorbij te rijden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • Type V