Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 14/06/2021 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende blauwe zone - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Plaatsvervangend algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Dom, Algemeen directeur
Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
  • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
  • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
  • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
  • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Besluit

Artikel 1.

In de zone begrensd door
- Edegemsesteenweg, vlak voor het kruispunt met Nieuwstraat
- Nieuwstraat, vanaf het kruispunt met Peter Benoitlaan
- Nieuwstraat, vanaf het kruispunt met Transvaalstraat
- Molenstraat, vanaf het kruispunt met Expressweg (N171)
- Antwerpsesteenweg richting centrum, vanaf het kruispunt met Hofstraat
- Ooststatiestraat richting centrum, vanaf het kruispunt met Hofstraat
- Hofstraat, ter hoogte van het kruispunt met Bautersemstraat
- Drabstraat, ter hoogte van het kruispunt met Kongostraat
- Rubensstraat, ter hoogte van het kruispunt met Kongostraat
- Jordaensstraat, ter hoogte van het kruispunt met Spoorwegstraat
-Duffelsesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met 's Herenlei
- Mechelsesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met Kruisschanslei
- Kruisschanslei, ter hoogte van het kruispunt met Witvrouwenveldstraat
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:
  het parkeren is toegelaten;
de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden;
  de beperkte parkeertijd geldt niet voor personen in het bezit van een bewonerskaart.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a-Type VIIb met zonale geldigheid
- hierop worden de opschriften en/of symbolen aangebracht zoals op onderborden Type VIIb.

Art. 2.

Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:

Niet van toepassing.

Art. 3.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.