Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 27/03/2023 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende de Sint-Martinusstraat - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de Sint-Martinusstraat goed.

Feiten en context
 • Aanleiding is de aanvraag voor het plaatsen van een extra strategische laadpaal ter hoogte van de parking van de Sint-Martinusstraat

Bevoegdheid
 • Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van de verkeerstekens (15 mei 2008)
 • GR 17/06/2019. besluit houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
 • omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Besluit
Artikel  1.

In de Sint-Martinusstraat ter hoogte van het kruispunt met de Drabstraat is de rijrichting verboden voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs. In de Sint Martinusstraat ter hoogte van het kruispunt met het Sint-Martinusplein en de Rubensstraat is de rijrichting toegelaten op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen in de twee richtingen rijden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C1

 • M12

 • 2 x F19

 • 2 x M18

Art.  2.

In de Sint-Martinusstraat ter hoogte aan de kant van de parking is het parkeren op de rijbaan verboden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM75.1.2

Art.  3.

In de Sint-Martinusstraat ter hoogte van het kruispunt met het Sint Martinusplein en de Rubensstraat is het parkeren verboden; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E1

 • GXa

Art.  4.

Op de parking van de Sint-Martinusstraat ter hoogte parallel met de Rubensstraat, is het parkeren toegelaten voorbehouden voor het elektrisch laden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • 4 x E9a

 • 4 x GVIId aanvulling van de verkeersborden voor parkeren voorbehouden voor elektrisch laden.

Art. 5.

Op de Parking van de Sint-Martinusstraat ter hoogte van huisnummer ter hoogte van huisnummer 20 zijn er 3 gehandicaptenparkeerplaatsen in de richting van de Drabstraat en geldt:
  het parkeren is toegelaten;
  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

 Art. 6.

Op de Parking van de Sint-Martinusstraat ter hoogte parallel met de Rubensstraat is er 1 gehandicaptenparkeerplaats en geldt:
  het parkeren is toegelaten;
  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Art.  7.

Op de parking van de Sint-Martinusstraat is het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.; de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden; het gebruik van de schijf is voorgeschreven .

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • 7 x E9b

 • 7 x GVIIb

 Art. 8.

Bij het uitrijden van de parking St Martinusstraat zijn de bestuurders verplicht linksaf te slaan ; de maatregel geldt niet voor fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • 5 x D1

 • 5 x M12

Art. 9.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.