Terug
Gepubliceerd op 21/06/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 19/06/2023 - 09:00

Goedkeuring invoering Fietszone centrum Kontich Kazerne - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur

Het college keurt de invoering van een Fietszone in het centrum van Kontich Kazerne goed..

Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
 • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968
 • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
 • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
 • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009
 • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
 • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
 • de recentste wijziging aan de wegcode (K.B. 12.03.2023, Inforumnr 364524) geeft een zonale toepassing aan het verkeersbord F111 (Fietsstraat). Dus voor een zonale toepassing van de fietsstraat moet je niet langer gebruik maken van een zonebord. De zoneborden met een verkeersbord Fietsstraat die al geplaatst zijn, mogen behouden worden tot 1 januari 2032.
Inspraak en advies
 • Politie HEKLA: Chloe Broes, Steven Van Herck
 • Schepen van Mobiliteit: Willem Wevers
 • Technische Dienst
 • Dienst Mobiliteit
Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het volgende goed:

In:

 • Kapelstraat, ter hoogte van het kruispunt met Kauwlei (vijfhoek)
 • Holle weg ter hoogte van het kruispunt met de Montfortstraat
 • Pronkenbergstraat ter hoogte van huisnummer Pronkenbergstraat 10

geldt:

de fietszone wordt afgebakend. Het begin van de fietszone wordt aangeduid; ook het einde van de fietszone wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd en geïnformeerd door:

 • verkeersborden F111
 • verkeersborden F113
 • thermoplasten
 • banners
 • bewonersbrieven
 • infoblad

Art. 2.

Het college geeft opdracht aan de technische dienst ter uitvoering.