Terug
Gepubliceerd op 14/09/2022

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 12/09/2022 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende Duffelshoek (Boskapelweg) en Fietsostrade F1 - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Wim Claes, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de nieuwe regeling in de Duffelshoek met kruising met Fietsostrade F1 goed.

Feiten en context

Na melding van een buurtbewoner van Duffelshoek 34 waarbij de verkeersveiligheid, zichtbaarheid en de wettelijkheid in vraag werd gesteld, werd de situatie van dichterbij bekeken ter verbetering tijdens de verkeerscel in aanwezigheid van poltie, technische dienst , dienst mobiliteit en schepen van mobiliteit.

Meerbepaald zijn er bewoners die vandaag met hun auto over de fietsostrade rijden daar waar dit enkel voor zachtverkeer is toegelaten.

Ook de verharding ter hoogte van Duffelshoek ( Boskapelweg) 130,132 en 134 ) heeft vandaag een onbekend statuut.

Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
 • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968
 • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
 • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
 • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009
 • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
 • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Inspraak en advies
 • Verkeerscel met aanwezigheid van Politie, TD, dienst mobiliteit en schepen van Mobiliteit
 • De dienst mobiliteit van de provincie gaf bijkomend advies dewelke deels gevolgd werd.
Besluit

Artikel 1.

Op de Duffelshoek ter hoogte van het kruispunt met de Boskapelweg wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • de bestuurders hebben voorrang.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B15f

Art. 2.

Op de Boskapelweg ter hoogte van het kruispunt met de Duffelshoek wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • de bestuurders moeten voorrang verlenen.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B1
 • haaietanden aan de rechtse zijde van de weg

Art. 3.

Op de Boskapelweg ter hoogte van het kruispunt met de Fietssostrade F1 wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • de bestuurders moeten voorrang verlenen.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B1
 • haaietanden aan de rechtse zijde van de weg

Art. 4.

Op de Duffelshoek (voetbalweg) ter hoogte van het kruispunt met de Duffelshoek (naast nummer 130) wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • de bestuurders moeten voorrang verlenen.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B1
 • haaietanden aan de rechtse zijde van de weg

Art. 5.

Op de Fietsostrade F1 ter hoogte van het kruispunt met de Boskapelweg wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • de bestuurders hebben voorrang.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B15f

Art. 6.

Op de Boskapelweg van huisnummer 130 (Duffelshoek) tot 134 en vanaf de fietsostrade F1 ter hoogte van de Boskapelweg (Duffelshoek) tot de voorbij de oprit op de fietsostrade F1 van woning met huisnummer 124 (achteringang) in beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • de weggebruikers moeten de regels zoals die gelden in de fietsstraat respecteren.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden F111 die begin van een FIETSZONE aanduiden
 • verkeersborden F113 die het einde van een FIETSZONE aanduiden
 • vloerstickers die het begin en einde van de fietszone aanduiden.

Art. 7.

Het zebrapad ter hoogte Van Duffelshoek 130 wordt behouden.

Art. 8.

Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende het kruispunt van Duffelshoek met Boskapelweg worden opgeheven.

Art. 9.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement MOW.