Terug
Gepubliceerd op 19/02/2024

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 19/02/2024 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende zone 3.5t - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Algemeen directeur
Afwezig: Willem Wevers, Schepen

Het college besluit het aanvullend reglement met betrekking tot het invoeren van een zone 3.5t in de gemeente Kontich goed te keuren.

Feiten en context
 • Het aanvullend reglement bevat alle maatregelen met verordenend karakter voor de zone 3.5t.
Bevoegdheid
 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 56
 • Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2019, houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • Nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Inspraak en advies
 • schepen van mobiliteit: Willem Wevers
 • dienst mobiliteit: Steven Verdren
Besluit

Artikel 1.

In het gebied (Kontich Centrum) begrensd door 

 • Helenavelstraat ter hoogte van het kruispunt met N171
 • Antwerpsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Bautersemstraat ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Ooststatiestraat ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Nachtegaalstraat ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Duffelsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Blauwesteenstraat ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Mechelsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Asterlaan ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Hondstraat ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Oude Lei ter hoogte van het kruispunt met Valveken
 • Hondstraat ter hoogte van het kruispunt met Valveken
 • Keizershoek ter hoogte van het kruispunt met N171
 • Drabstraat ter hoogte van het kruispunt met N171
 • Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met N171
 • De Villermontstraat ter hoogte van het kruispunt met N171

geldt: 

 de zone 3.5t wordt afgebakend met uitzondering van laden en lossen. Het begin van de zone 3.5t wordt aangeduid;

 ook het einde van de zone 3.5t wordt aangeduid. 

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersbord ZC21T
 • verkeersbord ZC21T/

Art. 2.

In het gebied (Kontich station) begrensd door 

 • Kleine Meylstraat ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Bautersemstraat ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Vredestraat ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Vredestraat ter hoogte van het kruispunt met Albrecht Rodenbachstraat
 • Dennenlaan ter hoogte van het kruispunt met F1
 • Meylweg ter hoogte van het kruispunt met Eikenstraat
 • Meylweg ter hoogte van het kruispunt met Ooststatiestraat
 • Ooststatiestraat ter hoogte van het kruispunt met Kauwlei
 • Gallo-Romeinenlaan ter hoogte van het kruispunt met Kauwlei
 • Dorre Eikstraat ter hoogte van het kruispunt met Liersebaan

geldt: 

 de zone 3.5t wordt afgebakend met uitzondering van laden en lossen. Het begin van de zone 3.5t wordt aangeduid;

 ook het einde van de zone 3.5t wordt aangeduid. 

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersbord ZC21T
 • verkeersbord ZC21T/

Art. 3.

In het gebied (Kontich Kazerne) begrensd door 

 • Kapelstraat ter hoogte van het kruispunt met Kauwlei
 • Hoge Akker ter hoogte van het kruispunt met Liersebaan
 • Liersebaan ter hoogte van het kruispunt met Mortelstuk
 • Duffelshoek ter hoogte van het kruispunt met Duffelsesteenweg
 • Pronkenbergstraat ter hoogte van het kruispunt met Duffelsesteenweg

geldt: 

 de zone 3.5t wordt afgebakend met uitzondering van laden en lossen. Het begin van de zone 3.5t wordt aangeduid;

 ook het einde van de zone 3.5t wordt aangeduid. 

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersbord ZC21T
 • verkeersbord ZC21T/

Art. 4.

In het gebied (Kontich-Waarloos) begrensd door 

 • Pauwhoevestraat ter hoogte van het kruispunt met Duffelsesteenweg
 • Babbelkroonstraat ter hoogte van het kruispunt met Duffelsesteenweg
 • Zwarthoutstraat ter hoogte van het kruispunt met Duffelsesteenweg
 • Beekboshoek ter hoogte van het kruispunt met Waarloossteenweg
 • Beekboshoek ter hoogte van het kruispunt met Ferdinand Maesstraat
 • Ferdinand Maesstraat ter hoogte van het kruispunt met Waarloossteenweg
 • Potaardestraat ter hoogte van de gemeentegrens met Rumst
 • Maalderijstraat ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Jan Baptist Francisstraat ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Kerkelei ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Ferdinand Maesstraat ter hoogte van het kruispunt N1
 • Wildemansstraat ter hoogte van het kruispunt N1
geldt:

 de zone 3.5t wordt afgebakend met uitzondering van laden en lossen. Het begin van de zone 3.5t wordt aangeduid;

 ook het einde van de zone 3.5t wordt aangeduid. 

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersbord ZC21T
 • verkeersbord ZC21T/

Art. 5.

In het gebied (Waarloos Brouwersveld) begrensd door

 • Waarloosveld ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Mouterij ter hoogte van het kruispunt met Waarloosveld
 • Kiezelweg ter hoogte van het kruispunt met N1
 • Slijkenhoefstraat ter hoogte ven de gemeentegrens met Rumst
 • Kiezelweg ter hoogte van de gemeentegrens met Rumst
geldt:

 de zone 3.5t wordt afgebakend met uitzondering van laden en lossen. Het begin van de zone 3.5t wordt aangeduid;

 ook het einde van de zone 3.5t wordt aangeduid. 

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersbord ZC21T
 • verkeersbord ZC21T/

Art. 6.

In het gebied (Kontich Pierstraat) begrensd door

 • Pierstraat ter hoogte van het kruispunt met N171
 • Keizershoek ter hoogte van het kruispunt met Satenrozen
 • Pierstraat ter hoogte van de gemeentegrens met Rumst
 • Oever ter hoogte van de gemeentegrens met Aartselaar
geldt:

 de zone 3.5t wordt afgebakend met uitzondering van laden en lossen. Het begin van de zone 3.5t wordt aangeduid;

 ook het einde van de zone 3.5t wordt aangeduid. 

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersbord ZC21T
 • verkeersbord ZC21T/