Terug College van Burgemeester en Schepenen

Mon 01/08/2022 - 09:00 Raadzaal

Besluit

Secretariaat

Beleidsondersteuning

Duurzaamheid Milieu - Beslissing

Mobiliteit

Vergunningen - Akteneming

Vergunningen - Beslissing

Ruimtelijke Planning - Beslissing

Vrije Tijd