Terug
Gepubliceerd op 19/10/2021

Besluit  Directiecomité AGB

ma 18/10/2021 - 14:00

Aanvullend huishoudelijk reglement directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf - Goedkeuring

Aanwezig: Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Afwezig: Luc Abrams, Schepen
Feiten en context

Aangezien de huishoudelijke reglementen van de raden en het BCSD momenteel in aanpassing zijn, is dit een geschikt moment om een huishoudelijk reglement voor het directiecomité te bekijken en aan te vullen. Dit aanvullend reglement dient niet goedgekeurd te worden door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf.

Bevoegdheid

Artikel 32 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Kontich: Het directiecomité kan de regels in verband met zijn werking en zijn secretariaat nader regelen in een huishoudelijk reglement.

Juridische gronden

De statuten van het autonoom gemeentebedrijf Kontich.

Besluit

Enig artikel.

Het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf keurt het aanvullend huishoudelijk reglement voor het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf goed, zoals integraal in bijlage toegevoegd.