Terug College van Burgemeester en Schepenen

Mon 18/07/2022 - 09:00 Raadzaal

Besluit

Secretariaat

Personeel & organisatie

Communicatie - Onthaal

Financiële Dienst

Patrimonium

Openbare Werken

Duurzaamheid Milieu - Beslissing

Mobiliteit

Lokale Economie

Vergunningen - Akteneming

Vergunningen - Beslissing

Vrije Tijd

Technische Dienst

Handhaving