Terug
Gepubliceerd op 15/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 17/05/2021 - 20:00

Retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone 2021 - 2025 - Goedkeuring

Aanwezig: Peter Lambrechts, Voorzitter
Bart Seldeslachts, Burgemeester
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel, Raadsleden
Luc Dom, Algemeen directeur

De Gemeenteraad geeft goedkeuring aan het retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone 2021 - 2025.

 • CBS/2020/319 uitbreiding blauwe zone Kontich Centrum
 • CBS/2021/473 naleving blauwe zone gunning Indigo
 • CBS/2021/739 goedkeuring retributiereglement in de blauwe zone 2021 - 2025
 
 • Artikel 40 § 3 , artikel 41 ° 14, artikelen 177 en 369 van het Decreet over het lokaal bestuur,
 • Omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de gemeentefiscaliteit dd. 15 februari 2019
 • Artikel 10/1 tot en met 10/3 van het decreet 16 mei 2008 in verband met de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
 • Artikel 27 van het KB van 1 december 1975 aangaande het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg (wegcode)
 • Ministerieel besluit  van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor de mensen met een handicap

De gemeente wenst een gedifferentieerd parkeerbeleid te voeren in functie van het aanbieden van parkeerplaatsen voor zijn inwoners en bezoekers en in functie van het sturen van het autogebruik. Ter uitvoering van dit beleid wordt in verschillende delen van het grondgebied de parkeertijd beperkt door het invoeren van zogenaamde ‘blauwe zones’. In deze zones is het conform de wegcode verplicht om de parkeerschijf te gebruiken. Indien niet nader bepaald, kan men maximaal 2 uur parkeren. In functie van parkeren door inwoners worden bewonerskaarten uitgereikt door de parkeerconcessionaris.

 • Dienst Mobiliteit
 • Financiële Dienst
 • Schepen van Mobiliteit: Willem Wevers
Publieke stemming
Aanwezig: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel, Luc Dom
Voorstanders: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans
Onthouders: Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel
Resultaat: Met 15 stemmen voor, 12 onthoudingen

Enig artikel.

De Gemeenteraad geeft goedkeuring aan het retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone 2021 - 2025 (zie bijlage).