Terug
Gepubliceerd op 21/09/2023

Besluit  Gemeenteraad

ma 18/09/2023 - 20:00

Retributiereglement voor werken door gemeentepersoneel voor derden op openbaar domein - Goedkeuring

Aanwezig: Peter Lambrechts, Voorzitter
Bart Seldeslachts, Burgemeester
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Ronny Roofthooft, Ann Dierickx, Veerle Vandenbulcke, Mia Wauters, Anja Poortmans, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Marc Bellinkx, Joost Fillet, Raadsleden
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel, Raadsleden
Afwezig: Wim Annaert, Raadslid
Feiten en context

Dit reglement vervangt het voorgaande reglement vastgelegd in GR van 16/12/2019.

Het reglement wordt uitgebreid zodat ook loonkosten van al het personeel van het lokaal bestuur, en niet enkel de technische dienst, kunnen worden teruggevorderd.

De kostprijzen van gebruikte materialen werden geactualiseerd en de bepaling van art.4 in het oude reglement over de inname van openbaar domein werd geschrapt want overbodig, dit zit nu vervat in het vernieuwde retributiereglement inname openbaar domein.

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 40-41

Juridische Grond(en)

DLB artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur stelt de gemeenteraad de reglementen vast.

Publieke stemming
Aanwezig: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Ronny Roofthooft, Ann Dierickx, Veerle Vandenbulcke, Mia Wauters, Anja Poortmans, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Marc Bellinkx, Joost Fillet, Kizzy Rombaut
Voorstanders: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Ronny Roofthooft, Ann Dierickx, Veerle Vandenbulcke, Mia Wauters, Anja Poortmans, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Marc Bellinkx, Joost Fillet
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Enig artikel.

De gemeenteraad keurt volgend retributiereglement goed:

Artikel 1.

De tarieven voor aanrekening van prestaties en de terbeschikkingstelling van materialen door de het gemeentepersoneel aan derden worden vastgesteld volgens het waardebepalingsformulier vastgesteld CBS dd 28/08/23, met ingang van 1 oktober 2023.

Art. 2.

Dit reglement vervangt het voorgaande reglement vastgelegd in GR van 16/12/2019.

Art. 3.

De in artikel 1 opgenomen lijst is niet limitatief. Kosten die gemaakt worden door gemeentepersoneel voor derden zullen aangerekend worden op basis van factuurprijs materialen opgeteld met werkelijke prestaties (manuren) en administratiekost zoals bepaald in artikel 1.

Prestaties van andere leveranciers in opdracht van gemeentepersoneel, voor rekening van derden, worden doorgerekend met verhoging van administratieve kosten en werkuren van gemeentepersoneel.

Art. 4.

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan het secretariaat, de personeelsdienst, de financiële dienst, de communicatiedienst, de dienst omgeving en de technisch dienst.